Öğrendiğinizde kimilerinin işte bu diyeceği bir felsefi akımdan bahsedeceğim; Stoacılık ya da Stoa Okulu. Helenistik felsefenin en önemli akımlarından. Aynı zamanda milattan önce 336–264 yılları arasında yaşamış olan Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuş felsefe okuludur. Stoa kelimesi veranda anlamına geliyor, felsefe derslerinin yapıldığı yer veranda olunca kısaca veranda felsefesi denebilir.

Stoacılar için insanın temel amacı mutluluktur. Mutluluğa ulaşmak içinse doğaya uygun yaşamak gerekir. Dolayısıyla doğaya uygun yaşamayı felsefi olarak benimsemişler ve dünya vatandaşlığını savunmuşlardır. Başka da bir şey demeye gerek var mı sizce?

Mutlu olmak için arzulardan ve korkulardan sıyrılmayı ve olan şeyleri oldukları gibi kabullenip bütünün parçası olmayı öğütler.

Öğretilerine göre, sosyal varlık olarak insanlar için mutluluğa giden yol şunlarda bulunur:

  1. Hayatta sana verileni kabul etmek
  2. Zevk arzumuz veya acı korkumuz tarafından kontrol edilmemize izin vermemek
  3. Etrafımızdaki dünyayı anlamak için aklımızı kullanmak
  4. Tabiatın planındaki kendimize düşen görevi yapmak
  5. Beraber çalışıp başkalarına karşı dürüst ve adil olmak

İlk dönem Stoacılar arasında okulun kurucusu Kıbrıslı Zenon, Khrysippos, Kleanthes, Tarsuslu Zeno, Tarsuslu Antipater sayılabilir. Görüldüğü gibi Tarsus şehrinin tarihteki önemi burada da karşımıza çıkıyor:)

İlgilenenler için konu ile ilgili makaleler ve kitaplar mevcut. Ayrıca Atina’da Acropolis yakınlarında Attalos Stoası adı altında bir müze bulunmaktadır.

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0